כמה מהפסלים אריות וציפור דיה והיפופוטם לינקס ודוב קרנפים ופילים