תיקיית גלזורות להוסיף בבקשה רק דברים שקשורים לנושא תודה